COOKIE POLICY KVKK


GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

GIZLILIK POLITIKASI:

MERVE NUR FAKI FEEKA DESIGN ŞİRKETİ (“FEEKADESIGN.COM”) OLARAK, KULLANICILARIMIZIN HIZMETLERIMIZDEN GÜVENLI VE EKSIKSIZ ŞEKILDE FAYDALANMALARINI SAĞLAMAK AMACIYLA SITEMIZI KULLANAN ÜYELERIMIZIN GIZLILIĞINI KORUMAK IÇIN ÇALIŞIYORUZ. BU DOĞRULTUDA, IŞBU FEEKADESIGN.COM GIZLILIK POLITIKASI (“POLITIKA”), ÜYELERIMIZIN KIŞISEL VERILERININ 6698 SAYILI KIŞISEL VERILERIN KORUNMASI KANUNU (“KANUN”) ILE TAMAMEN UYUMLU BIR ŞEKILDE IŞLENMESI VE KULLANICILARIMIZI BU BAĞLAMDA BILGILENDIRMEK AMACIYLA HAZIRLANMIŞTIR. FEEKADESIGN.COM.COM ÇEREZ POLITIKASI İŞBU POLITIKA’NIN AYRILMAZ PARÇASIDIR.

İŞBU POLITIKA’NIN AMACI, FEEKADESIGN.COM TARAFINDAN IŞLETILMEKTE OLAN WWW.FEEKADESIGN.COM INTERNET SITESI ILE MOBIL UYGULAMANIN (HEPSI BIRLIKTE “PLATFORM” OLARAK ANILACAKTIR) IŞLETILMESI SIRASINDA PLATFORM ÜYELERI/ZIYARETÇILERI/KULLANICILARI (HEPSI BIRLIKTE “VERI SAHIBI” OLARAK ANILACAKTIR) TARAFINDAN FEEKADESIGN.COM ILE PAYLAŞILAN VEYA FEEKADESIGN.COM’NIN, VERI SAHIBI’NIN PLATFORM’U KULLANIMI SIRASINDA ÜRETTIĞI KIŞISEL VERILERIN KULLANIMINA ILIŞKIN KOŞUL VE ŞARTLARI TESPIT ETMEKTIR.

HANGI VERILER İŞLENMEKTEDIR?

AŞAĞIDA FEEKADESIGN.COM TARAFINDAN IŞLENEN VE KANUN UYARINCA KIŞISEL VERI SAYILAN VERILERIN HANGILERI OLDUĞU SIRALANMIŞTIR. AKSI AÇIKÇA BELIRTILMEDIKÇE, IŞBU POLITIKA KAPSAMINDA ARZ EDILEN HÜKÜM VE KOŞULLAR KAPSAMINDA “KIŞISEL VERI” IFADESI AŞAĞIDA YER ALAN BILGILERI KAPSAYACAKTIR.

KIMLIK BILGISI
İLETIŞIM BILGISI
KULLANICI BILGISI
KULLANICI İŞLEM BILGISI
İŞLEM GÜVENLIĞI BILGISI
FINANSAL BILGI
PAZARLAMA BILGISI
TALEP/ŞIKAYET YÖNETIMI BILGISI

KIŞISEL VERILERIN KORUNMASI KANUNU’NUN 3. VE 7. MADDELERI DAIRESINCE, GERI DÖNDÜRÜLEMEYECEK ŞEKILDE ANONIM HALE GETIRILEN VERILER, ANILAN KANUN HÜKÜMLERI UYARINCA KIŞISEL VERI OLARAK KABUL EDILMEYECEK VE BU VERILERE ILIŞKIN IŞLEME FAALIYETLERI IŞBU POLITIKA HÜKÜMLERI ILE BAĞLI OLMAKSIZIN GERÇEKLEŞTIRECEKTIR.

KIŞISEL VERI İŞLEME AMAÇLARI

FEEKADESIGN.COM, VERI SAHIBI TARAFINDAN SAĞLANAN KIŞISEL VERILERI, ÜYELIK KAYDI VE HESABININ OLUŞTURULMASI VE BUNA ILIŞKIN KAYITLARIN TUTULMASI, VERI SAHIBI’NIN PLATFORM ÜZERINDEN SAĞLANAN HIZMETLERDEN FAYDALANDIRILMASI SISTEM HATALARININ TESPIT EDILEREK PERFORMANS TAKIBININ YAPILMASI VE PLATFORM’UN IŞLEYIŞININ IYILEŞTIRILMESI, BAKIM VE DESTEK HIZMETLERI ILE YEDEKLEME HIZMETLERININ SUNULMASI AMAÇLARI DAHIL OLMAK ÜZERE FEEKADESIGN.COM TARAFINDAN SUNULAN ÜRÜN VE HIZMETLERDEN ILGILI KIŞILERI FAYDALANDIRMAK IÇIN GEREKLI ÇALIŞMALARIN IŞ BIRIMLERI TARAFINDAN YAPILMASI VE ILGILI IŞ SÜREÇLERININ YÜRÜTÜLMESI ILE BU ÜRÜN VE HIZMETLERIN ILGILI KIŞILERIN BEĞENI, KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE IHTIYAÇLARINA GÖRE ÖZELLEŞTIRILEREK ILGILI KIŞILERE ÖNERILMESI VE TANITILMASI IÇIN GEREKLI OLAN AKTIVITELERIN PLANLANMASI VE ICRASI, FEEKADESIGN.COM TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN TICARI FAALIYETLERIN GERÇEKLEŞTIRILMESI IÇIN ILGILI IŞ BIRIMLERI TARAFINDAN GEREKLI ÇALIŞMALARIN YAPILMASI VE BUNA BAĞLI IŞ SÜREÇLERININ YÜRÜTÜLMESI, FEEKADESIGN.COM VE IŞ ILIŞKISI IÇERISINDE BULUNDUĞU KIŞILERIN HUKUKI, TEKNIK VE TICARI-IŞ GÜVENLIĞININ TEMINI ILE FEEKADESIGN.COM’NIN TICARI VE/VEYA IŞ STRATEJILERININ PLANLANMASI VE ICRASI AMAÇLARIYLA IŞLENEBILECEKTIR.


VERI SAHIPLERININ AÇIK RIZASI DOĞRULTUSUNDA İŞLENECEK KIŞISEL VERILER VE İŞLEME AMAÇLARI

VERI SAHIBI’NIN AÇIK RIZASI KAPSAMINDA, FEEKADESIGN.COM, VERI SAHIPLERI’NIN PLATFORM ÜZERINDEKI HAREKETLERINI TAKIP EDEREK KULLANICI DENEYIMININ ARTIRILMASI, ISTATISTIK OLUŞTURULMASI, PROFILLEME YAPILMASI, DOĞRUDAN PAZARLAMA VE YENIDEN PAZARLAMA, VERI SAHIBI’NE ÖZEL PROMOSYON ÖNERILERININ OLUŞTURULMASI VE VERI SAHIBI’NE ILETILMESI VE BU KAPSAMDA ELDE EDILEN VERILERIN HER TÜRLÜ REKLAM VE MATERYAL IÇERIĞINDE KULLANILMASI AMACIYLA VERI IŞLEYEBILECEK VE AŞAĞIDA ANILAN TARAFLARLA BU VERILERI PAYLAŞABILECEKTIR.

KIŞISEL VERILERIN AKTARIMI:

FEEKADESIGN.COM, VERI SAHIBI’NE AIT KIŞISEL VERILERI VE BU KIŞISEL VERILERI KULLANILARAK ELDE ETTIĞI YENI VERILERI, IŞBU GIZLILIK POLITIKASI ILE BELIRLENEN AMAÇLARIN GERÇEKLEŞTIRILEBILMESI IÇIN FEEKADESIGN.COM’NIN HIZMETLERINDEN FAYDALANDIĞI ÜÇÜNCÜ KIŞILERE, SÖZ KONUSU HIZMETLERIN TEMINI AMACIYLA SINIRLI OLMAK ÜZERE AKTARILABILECEKTIR. FEEKADESIGN.COM, VERI SAHIBI DENEYIMININ GELIŞTIRILMESI (IYILEŞTIRME VE KIŞISELLEŞTIRME DÂHIL), VERI SAHIBI’NIN GÜVENLIĞINI SAĞLAMAK, HILELI YA DA IZINSIZ KULLANIMLARI TESPIT ETMEK, OPERASYONEL DEĞERLENDIRME ARAŞTIRILMASI, PLATFORM HIZMETLERINE ILIŞKIN HATALARIN GIDERILMESI VE IŞBU GIZLILIK POLITIKASI’NDA YER ALAN AMAÇLARDAN HERHANGI BIRISINI GERÇEKLEŞTIREBILMEK IÇIN SMS GÖNDERIMI YAPANLAR DA DAHIL OLMAK ÜZERE DIŞ KAYNAK HIZMET SAĞLAYICILARI, BARINDIRMA HIZMET SAĞLAYICILARI (HOSTING SERVISLERI), HUKUK BÜROLARI, ARAŞTIRMA ŞIRKETLERI, ÇAĞRI MERKEZLERI GIBI ÜÇÜNCÜ KIŞILER ILE PAYLAŞABILECEKTIR.

KIŞISEL VERILERIN TOPLANMA YÖNTEMI VE HUKUKI SEBEBI

KIŞISEL VERILER, PLATFORM ÜZERINDEN VE ELEKTRONIK ORTAMDA TOPLANMAKTADIR. YUKARIDA BELIRTILEN HUKUKI SEBEPLERLE TOPLANAN KIŞISEL VERILER 6698 SAYILI KANUN’UN 5. VE 6. MADDELERINDE VE BU GIZLILIK POLITIKASI’NDA BELIRTILEN AMAÇLARLA IŞLENEBILMEKTE VE AKTARILABILMEKTEDIR.

KIŞISEL VERI SAHIBININ HAKLARI

KANUN’UN 11. MADDESI UYARINCA VERI SAHIPLERI,

KENDILERI ILE ILGILI KIŞISEL VERI IŞLENIP IŞLENMEDIĞINI ÖĞRENME, KIŞISEL VERILERI IŞLENMIŞSE BUNA ILIŞKIN BILGI TALEP ETME,

KIŞISEL VERILERIN IŞLENME AMACINI VE BUNLARIN AMACINA UYGUN KULLANILIP KULLANILMADIĞINI ÖĞRENME, YURT IÇINDE VEYA YURT DIŞINDA KIŞISEL VERILERIN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KIŞILERI BILME,

KIŞISEL VERILERIN EKSIK VEYA YANLIŞ IŞLENMIŞ OLMASI HALINDE BUNLARIN DÜZELTILMESINI ISTEME VE BU KAPSAMDA YAPILAN IŞLEMIN KIŞISEL VERILERIN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KIŞILERE BILDIRILMESINI ISTEME,

KANUN VE ILGILI DIĞER KANUN HÜKÜMLERINE UYGUN OLARAK IŞLENMIŞ OLMASINA RAĞMEN, IŞLENMESINI GEREKTIREN SEBEPLERIN ORTADAN KALKMASI HALINDE KIŞISEL VERILERIN SILINMESINI VEYA YOK EDILMESINI ISTEME VE BU KAPSAMDA YAPILAN IŞLEMIN KIŞISEL VERILERIN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KIŞILERE BILDIRILMESINI ISTEME,

İŞLENEN VERILERIN MÜNHASIRAN OTOMATIK SISTEMLER VASITASIYLA ANALIZ EDILMESI SURETIYLE KIŞININ KENDISI ALEYHINE BIR SONUCUN ORTAYA ÇIKMASINA ITIRAZ ETME VE KIŞISEL VERILERIN KANUNA AYKIRI OLARAK IŞLENMESI SEBEBIYLE ZARARA UĞRAMASI HALINDE ZARARIN GIDERILMESINI TALEP ETME HAKLARINA SAHIPTIR.

SÖZ KONUSU HAKLARIN KULLANIMINA ILIŞKIN TALEPLER, KIŞISEL VERI SAHIPLERI TARAFINDAN WWW.FEEKADESIGN.COM ADRESINDE YER ALAN 6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDA FEEKADESIGN.COM TARAFINDAN HAZIRLANAN KIŞISEL VERILERIN İŞLENMESI VE KORUNMASINA ILIŞKIN POLITIKA’DA BELIRTILEN YÖNTEMLERLE ILETILEBILECEKTIR. FEEKADESIGN.COM, SÖZ KONUSU TALEPLERI OTUZ GÜN IÇERISINDE SONUÇLANDIRACAKTIR. FEEKADESIGN.COM’NIN TALEPLERE ILIŞKIN OLARAK KIŞISEL VERILERI KORUMA KURULU TARAFINDAN BELIRLENEN (VARSA) ÜCRET TARIFESI ÜZERINDEN ÜCRET TALEP ETME HAKKI SAKLIDIR.

ÇEREZ POLITIKASI:

MERVE NUR FAKI FEEKA DESIGN ŞİRKETİ (“FEEKADESIGN.COM”) OLARAK, KULLANICILARIMIZIN HIZMETLERIMIZDEN GÜVENLI VE EKSIKSIZ ŞEKILDE FAYDALANMALARINI SAĞLAMAK AMACIYLA SITEMIZI KULLANAN KIŞILERIN GIZLILIĞINI KORUMAK IÇIN ÇALIŞIYORUZ.

ÇOĞU WEB SITESINDE OLDUĞU GIBI, FEEKADESIGN.COM.COM (“SITE”) ILE MOBIL UYGULAMANIN (HEPSI BIRLIKTE “PLATFORM” OLARAK ANILACAKTIR) ZIYARETÇILERE KIŞISEL IÇERIK VE REKLAMLAR GÖSTERMEK, SITE IÇINDE ANALITIK FAALIYETLER GERÇEKLEŞTIRMEK VE ZIYARETÇI KULLANIM ALIŞKANLIKLARINI TAKIP ETMEK AMACIYLA ÇEREZLER KULLANILMAKTADIR.

İŞBU ÇEREZ POLITAKASI FEEKADESIGN.COM GIZLILIK POLITIKASI’NIN AYRILMAZ BIR PARÇASIDIR.

FEEKADESIGN.COM,BU ÇEREZ POLITIKASI’NI (“POLITIKA”) SITE’DE HANGI ÇEREZLERIN KULLANILDIĞINI VE KULLANICILARIN BU KONUDAKI TERCIHLERINI NASIL YÖNETEBILECEĞINI AÇIKLAMAK AMACIYLA HAZIRLAMIŞTIR. FEEKADESIGN.COM TARAFINDAN KIŞISEL VERILERINIZIN IŞLENMESINE ILIŞKIN DAHA DETAYLI BILGI IÇIN FEEKADESIGN.COM GIZLILIK POLITIKASI’NI INCELEMENIZI TAVSIYE EDERIZ.

ÇEREZ (“COOKIE”) NEDIR?

ÇEREZLER, ZIYARET ETTIĞINIZ INTERNET SITELERI TARAFINDAN TARAYICILAR ARACILIĞIYLA CIHAZINIZA VEYA AĞ SUNUCUSUNA DEPOLANAN KÜÇÜK METIN DOSYALARIDIR. ÇEREZLER, ZIYARET ETTIĞINIZ WEB SITESIYLE ILIŞKILI SUNUCULAR TARAFINDAN OLUŞTURULURLAR. BÖYLELIKLE ZIYARETÇI AYNI SITEYI ZIYARET ETTIĞINDE SUNUCU BUNU ANLAYABILIR.

ÇEREZLER, ZIYARETÇILERE ILIŞKIN ISIM, CINSIYET VEYA ADRES GIBI KIŞISEL VERILERI IÇERMEZLER. ÇEREZLER KONUSUNDA DAHA DETAYLI BILGI IÇIN WWW.ABOUTCOOKIES.ORG  VE WWW.ALLABOUTCOOKIES.ORG ADRESLERINI ZIYARET EDEBILIRISINIZ.

HANGI ÇEREZLER KULLANILMAKTADIR?

ÇEREZLER, SAHIPLERI, KULLANIM ÖMÜRLERI VE KULLANIM AMAÇLARI AÇISINDA KATEGORIZE EDILEBILIR:

ÇEREZI YERLEŞTIREN TARAFA GÖRE, PLATFORM ÇEREZLERI VE ÜÇÜNCÜ TARAF ÇEREZLER KULLANILMAKTADIR. PLATFORM ÇEREZLERI, FEEKADESIGN.COM TARAFINDAN OLUŞTURULURKEN, ÜÇÜNCÜ TARAF ÇEREZLERINI FEEKADESIGN.COM ILE IŞ BIRLIKTELIĞI OLAN FARKLI FIRMALAR YÖNETMEKTEDIR.

AKTIF OLDUĞU SÜREYE GÖRE, OTURUM ÇEREZLERI VE KALICI ÇEREZLER KULLANILMAKTADIR. OTURUM ÇEREZLERI ZIYARETÇININ PLATFORM’U TERK ETMESIYLE BIRLIKTE SILINIRKEN, KALICI ÇEREZLER ISE KULLANIM ALANINA BAĞLI OLARAK ÇEŞITLI SÜRELERLE ZIYARETÇILERIN CIHAZLARINDA KALABILMEKTEDIR.

KULLANIM AMAÇLARINA GÖRE, PLATFORM’DA TEKNIK ÇEREZLER, DOĞRULAMA ÇEREZLERI, HEDEFLEME/REKLAM ÇEREZLERI, KIŞISELLEŞTIRME ÇEREZLERI VE ANALITIK ÇEREZLER KULLANILMAKTADIR.

NEDEN ÇEREZLER KULLANILMAKTADIR?

PLATFORM’DA, ÇEREZLER AŞAĞIDAKI AMAÇLAR KAPSAMINDA KULLANILMAKTADIR:

PLATFORM’UN ÇALIŞMASI IÇIN GEREKLI TEMEL FONKSIYONLARI GERÇEKLEŞTIRMEK. ÖRNEĞIN, FEEKADESIGN.COM ÜYELERININ, ÜRÜN SEPETINDEKI ÜRÜNLERIN ZIYARETLERI SÜRESINCE KAYBOLMAMASI. OTURUM AÇAN ÜYELERIN PLATFORM’DA FARKLI SAYFALARI ZIYARET EDERKEN TEKRAR ŞIFRE GIRMELERINE GEREK KALMAMASI.

PLATFORM’U ANALIZ ETMEK VE PLATFORM’UN PERFORMANSINI ARTTIRMAK. ÖRNEĞIN, PLATFORM’UN ÜZERINDE ÇALIŞTIĞI FARKLI SUNUCULARIN ENTEGRASYONU, PLATFORM’U ZIYARET EDENLERIN SAYISININ TESPIT EDILMESI VE BUNA GÖRE PERFORMANS AYARLARININ YAPILMASI YA DA ZIYARETÇILERIN ARADIKLARINI BULMALARININ KOLAYLAŞTIRILMASI.

PLATFORM’UN IŞLEVSELLIĞINI ARTTIRMAK VE KULLANIM KOLAYLIĞI SAĞLAMAK. ÖRNEĞIN, PLATFORM ÜZERINDEN ÜÇÜNCÜ TARAF SOSYAL MEDYA MECRALARINA PAYLAŞIMDA BULUNMAK, PLATFORM’U ZIYARET EDEN ZIYARETÇININ DAHA SONRAKI ZIYARETINDE KULLANICI ADI BILGISININ YA DA ARAMA SORGULARININ HATIRLANMASI

KIŞISELLEŞTIRME, HEDEFLEME VE REKLAMCILIK FAALIYETI GERÇEKLEŞTIRMEK. ÖRNEĞIN, ZIYARETÇILERIN GÖRÜNTÜLEDIKLERI SAYFA VE ÜRÜNLER ÜZERINDEN ZIYARETÇILERIN ILGI ALANLARIYLA BAĞLANTILI REKLAM GÖSTERILMESI.

ÇEREZ TERCIHLERINIZI NASIL YÖNETEBILIRSINIZ?

FEEKADESIGN.COM, KULLANICILARIN KENDILERINE AIT KIŞISEL VERILER ÜZERINDEKI TERCIHLERINI KULLANABILMELERINI SON DERECE ÖNEMSEMEKTEDIR. BUNUNLA BIRLIKTE, SITE’NIN ÇALIŞMASI IÇIN ZORUNLU OLAN BAZI ÇEREZLER KONUSUNDA TERCIH YÖNETIMI MÜMKÜN OLMAMAKTADIR. AYRICA BAZI ÇEREZLERIN KAPATILMASI HALINDE SITE’NIN ÇEŞITLI FONKSIYONLARININ ÇALIŞMAYABILECEĞINI HATIRLATMA ISTERIZ.

PLATFORM’DA KULLANILAN ÇEREZLERE DAIR TERCIHLERIN NE ŞEKILDE YÖNETEBILECEĞINE DAIR BILGILER AŞAĞIDAKI GIBIDIR:

ZIYARETÇILER, PLATFORM’U GÖRÜNTÜLEDIKLERI TARAYICI AYARLARINI DEĞIŞTIREREK ÇEREZLERE ILIŞKIN TERCIHLERINI KIŞISELLEŞTIRME IMKANINA SAHIPTIR. EĞER KULLANILMAKTA OLAN TARAYICI BU IMKÂNI SUNMAKTAYSA, TARAYICI AYARLARI ÜZERINDEN ÇEREZLERE ILIŞKIN TERCIHLERI DEĞIŞTIRMEK MÜMKÜNDÜR. BÖYLELIKLE, TARAYICININ SUNMUŞ OLDUĞU IMKANLARA GÖRE FARKLILIK GÖSTEREBILMEKLE BIRLIKTE, VERI SAHIPLERININ ÇEREZLERIN KULLANILMASINI ENGELLEME, ÇEREZ KULLANILMADAN ÖNCE UYARI ALMAYI TERCIH ETME VEYA SADECE BAZI ÇEREZLERI DEVRE DIŞI BIRAKMA YA DA SILME IMKANLARI BULUNMAKTADIR. BU KONUDAKI TERCIHLER KULLANILAN TARAYICIYA GÖRE DEĞIŞIKLIK GÖSTERMEKLE BIRLIKTE GENEL AÇIKLAMAYA HTTPS://WWW.ABOUTCOOKIES.ORG/  ADRESINDEN ULAŞMAK MÜMKÜNDÜR. ÇEREZLERE ILIŞKIN TERCIHLERIN, ZIYARETÇININ PLATFORM’A ERIŞIM SAĞLADIĞI HER BIR CIHAZ ÖZELINDE AYRI AYRI YAPILMASI GEREKEBILECEKTIR.

BIRÇOK FIRMANIN REKLAM FAALIYETLERI IÇIN KULLANDIĞI ÇEREZLER BAKIMINDAN TERCIHLER YOUR ONLINE CHOICES  ÜZERINDEN YÖNETILEBILIR.

MOBIL CIHAZLAR ÜZERINDEN ÇEREZLERI YÖNETMEK IÇIN MOBIL CIHAZA AIT AYARLAR MENÜSÜ KULLANILABILIR.

HANGI HAKLARA SAHIPSINIZ?

6698 SAYILI KIŞISEL VERILERIN KORUNMASI KANUNU’NUN 11. MADDESI UYARINCA ZIYARETÇILER, FEEKADESIGN.COM’A BAŞVURARAK, KENDILERIYLE ILGILI,

KIŞISEL VERI IŞLENIP IŞLENMEDIĞINI ÖĞRENME,
KIŞISEL VERILERI IŞLENMIŞSE BUNA ILIŞKIN BILGI TALEP ETME,
KIŞISEL VERILERIN IŞLENME AMACINI VE BUNLARIN AMACINA UYGUN KULLANILIP KULLANILMADIĞINI ÖĞRENME,

YURT IÇINDE VEYA YURT DIŞINDA KIŞISEL VERILERIN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KIŞILERI BILME,

KIŞISEL VERILERIN EKSIK VEYA YANLIŞ IŞLENMIŞ OLMASI HÂLINDE BUNLARIN DÜZELTILMESINI ISTEME VE BU KAPSAMDA YAPILAN IŞLEMIN KIŞISEL VERILERIN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KIŞILERE BILDIRILMESINI ISTEME,

KANUN VE ILGILI DIĞER KANUN HÜKÜMLERINE UYGUN OLARAK IŞLENMIŞ OLMASINA RAĞMEN, IŞLENMESINI GEREKTIREN SEBEPLERIN ORTADAN KALKMASI HÂLINDE KIŞISEL VERILERIN SILINMESINI VEYA YOK EDILMESINI ISTEME VE BU KAPSAMDA YAPILAN IŞLEMIN KIŞISEL VERILERIN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KIŞILERE BILDIRILMESINI ISTEME,

İŞLENEN VERILERIN MÜNHASIRAN OTOMATIK SISTEMLER VASITASIYLA ANALIZ EDILMESI SURETIYLE KIŞININ KENDISI ALEYHINE BIR SONUCUN ORTAYA ÇIKMASINA ITIRAZ ETME,

KIŞISEL VERILERIN KANUNA AYKIRI OLARAK IŞLENMESI SEBEBIYLE ZARARA UĞRAMASI HÂLINDE ZARARIN GIDERILMESINI TALEP ETME

HAKLARINA SAHIPTIR

SÖZ KONUSU HAKLAR, KIŞISEL VERI SAHIPLERI TARAFINDAN 6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDA FEEKADESIGN.COM TARAFINDAN HAZIRLANAN KIŞISEL VERILERIN İŞLENMESI VE KORUNMASINA ILIŞKIN POLITIKA’DA BELIRTILEN YÖNTEMLERLE ILETILDIĞINDE HER HÂLÜKÂRDA 30 (OTUZ) GÜN IÇERISINDE DEĞERLENDIRILEREK SONUÇLANDIRILACAKTIR. TALEPLERE ILIŞKIN OLARAK HERHANGI BIR ÜCRET TALEP EDILMEMESI ESAS OLMAKLA BIRLIKTE, FEEKADESIGN.COM, KIŞISEL VERILERI KORUMA KURULU TARAFINDAN BELIRLENEN ÜCRET TARIFESI ÜZERINDEN ÜCRET TALEP ETME HAKKINI SAKLI TUTAR.

RIZA VE GIZLILIK POLITIKASI’NDAKI DEĞIŞIKLIKLER

FEEKADESIGN.COM, GIZLILIK POLITIKASI (“POLITIKA”) ILE KULLANICILARINA ÇEREZ KULLANIMININ KAPSAMI VE AMAÇLARI HAKKINDA DETAYLI AÇIKLAMA SUNMAYI VE ÇEREZ TERCIHLERI KONUSUNDA KULLANICILARINI BILGILENDIRMEYI HEDEFLEMIŞTIR. BU BAKIMDAN, PLATFORM’DA YER ALAN ÇEREZ BILGILENDIRME UYARISININ KAPATILMASI VE SITE’NIN KULLANILMAYA DEVAM EDILMESI HALINDE ÇEREZ KULLANIMINA RIZA VERILDIĞI KABUL EDILMEKTEDIR. KULLANICILARIN ÇEREZ TERCIHLERINI DEĞIŞTIRME IMKÂNI HER ZAMAN SAKLIDIR.

FEEKADESIGN.COM, POLITIKA HÜKÜMLERINI DILEDIĞI ZAMAN DEĞIŞTIREBILIR. GÜNCEL POLITIKA PLATFORM’DA YAYINLANDIĞI TARIHTE YÜRÜRLÜK KAZANIR.